นายเสนาะ บัวผัน
นายเสนาะ บัวผัน
บทคัดย่อ นายเสนาะ  บัวผัน  ชื่องานวิจัย การศึกษาความพึงพอใจโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ ซ่อม สร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ที่มีต่อการบริหารจัดการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB