ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ


บุคลากร
    กันยายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากข้อมูล
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 13/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 855129
Page Views 1373416
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เคล็ดวิชาความรู้ .....โดย ดร.มานิตย์ กล่าวปิยะภมรกุล
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประวัติผู้ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์
ธุรกิจคาร์แคร์
ธุรกิจเกษตร
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยเป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรมกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ  มีประวัติความเป็นมาดังนี้ อาศัยความข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 
ลงวันที่ 29 กันยายน 2515และเพื่อขยายการอาชีวศึกษาให้กว้างขวางสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2520 – 2524) กระทรวงศึกษาธิการ โดย พณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายภิญโญสาธร จึงประกาศตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นใหม่อีก 10 แห่งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 
เป็นต้นไปโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยจึงเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแห่งหนึ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัย ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 4 ถนนจรดวิถีถ่อง 
(ตรงข้ามวัดคุ้งวารี) เลขที่ 16 หมู่ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 832 ไร่ 
1 งาน 14 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารหลังแรก
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2520และเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มในฤดูน้ำหลาก น้ำจากแม่น้ำยมจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งผืน 
ในปีงบประมาณ 2522 จึงได้รับงบประมาณ จำนวน 1,500,000 บาทสำหรับเป็นค่าก่อสร้างถนน 
และคันกั้นน้ำรอบพื้นที่ทำการเกษตร และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไว้ประมาณ 600 ไร่เศษ พื้นที่ส่วนที่เหลือ
ยังคงใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์องโรงเรียนต่อไปโรงเรียนเกษตรกรรมสุโขทัยได้รับการพิจารณายกระดับเป็น
วิทยาลัยเกษตรกรรมสุโขทัย สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2524 
เป็นต้นมา และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งใน ปี พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา
ดีเด่นระดับชาติประเภทวิชาเกษตรกรรมของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

          วิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือในโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์ก
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรในอันที่จะส่งเสริม
ให้มีการเลี้ยงโคนม นอกจากนี้โครงการยังได้จัดสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์
นมพาสเจอร์ไรซ์ที่ทันสมัยขนาดกำลังผลิต และทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
อย่างกว้างขวาง 350 ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆที่จำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานนมอีก 1 ชุด โครงการนี้ให้ความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 5 ปี 
คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 – 2529 มีมูลค่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,875,000บาท