แผนกวิชาบัญชี

นายฉัตรชนก เพ็งคง
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

นางสาววรัญญา จันทร์ศรี
ครูพิเศษสอน