แผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายมิตร พุดซ้อน
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลเกษตร

นายมานิตย์ จันทวงศ์