แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางณัฐฐา โกวาท
หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวนิรัชรา ลำภู
ครูผู้ช่วย