แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวรุจิราภรณ์ สิทธิโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจเกษตร

นางสาวกานต์ระวี ภุมมาพันธุ์
ครูพิเศษสอน
โทร. 0947010369